Praktyki

Szanowni Adepci studiów prawniczych!

W roku 2022 wznawiamy program praktyk wakacyjnych, a żeby było oryginalnie robimy to już na wakacje… ZIMOWE !

Zachęcamy Was do rozpoczęcia przygody z praktyką prawniczą w naszej Kancelarii. Oferujemy Wam możliwość zdobycia tak ważnego dziś doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej. Nie spędzicie u nas czasu na parzeniu kawy, zszywaniu akt ani obsłudze kserokopiarki, natomiast nauczycie się na pewno jak:

– przygotowywać projekty pism procesowych, umów i opinii,

– przeprowadzać spotkania z klientami kancelarii,

– prawidłowo przygotowywać akta i dokumentację spraw, a także szybko i wnikliwie dokumenty te analizować,

– zarządzać swoim czasem pracy.

Jeżeli:

– ukończyliście z wynikiem pozytywnym i średnią ocen z egzaminów co najmniej 4,0 IV rok studiów prawniczych lub jesteście już magistrami prawa albo uzyskaliście pozytywną ocenę z egzaminu aplikacyjnego,

– obsługa komputera nie sprawia Wam problemów,

– jesteście komunikatywni i zaangażowani w wykonywaną pracę,

– interesujecie się zagadnieniami prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa budowlanego, prawa bankowego, prawa spółek handlowych lub prawa zamówień publicznych,

– jesteście dyspozycyjni co najmniej 2 dni w tygodniu,

to zachęcamy Was do przesłania listu motywacyjnego i CV wraz ze zdjęciem na adres mailowy: rekrutacja@kllegal.pl

Dla najlepszych i najbardziej ambitnych przewidujemy możliwość płatnych praktyk, a w dalszej kolejności możliwość stałego zatrudnienia na stanowisku prawnika w naszej Kancelarii na atrakcyjnych warunkach.

Ze względu na duże zainteresowanie programem praktyk zastrzegamy, że możemy nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia, jednakże zrobimy co w naszej mocy, aby nie pozostawić żadnej Waszej wiadomości bez odpowiedzi 🙂

Informujemy wszystkich szanownych Kandydatów, iż Administratorem ich danych osobowych zawartych w aplikacjach będzie nasza Kancelaria. Szczegółową informację znajdziecie w zakładce Polityka prywatności. Wasze dane osobowe z uwagi na ważny interes Administratora będą zachowane na użytek dalszych procesów rekrutacyjnych. Informujemy, iż możemy kierować do Was informacje o kolejnych rekrutacjach prowadzonych w naszej Kancelarii.