> %
Prowadzimy wszystkich spraw CHF przeciwko Santander Consumer Bank w skali kraju
>
Korzystnych wyroków dla frankowiczów
> %
Wszystkich wygranych spraw frankowych

W ramach praktyki Prawa bankowego i kredytów frankowych: 

 • mamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie w kilkuset sporach związanych z tzw. kredytami frankowymi
 • prowadzimy z sukcesem precedensowe postępowania związane z nieważnością lub niezgodnością z przepisami kredytów złotówkowych opartych o stawkę WIBOR i notujemy pierwsze prawomocne rozstrzygnięcia w skali kraju unieważniające takie kredyty
 • reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami, w szczególności w sporach sądowych
 • reprezentujemy naszych klientów w trakcie egzekucji komorniczej ich zobowiązań kredytowych
 • prowadzimy spory grupowe z bankami (obecnie przeciwko Santander Consumer Bank)
 • doradzamy podmiotom świadczącym usługi w ramach outsourcingu dokonywanego przez banki i instytucje parabankowe, 
 • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i firmy pośrednictwa finansowego,
 • negocjujemy umowy pomiędzy bankami a podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
 • doradzamy w procesie uzyskania kredytów i gwarancji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych,
 • doradzamy przy pozyskiwaniu gwarancji i poręczeń kredytów w ramach pomocy de minimis, a także w sporach związanych z jej udzieleniem
 • doradzamy przy sporach związanych z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi należytego wykonania kontraktu i należytego usuwania wad i usterek
 • pomagamy przy rolowaniu zadłużenia związanego z działalnością gospodarczą

Referencje

Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Duża wiedza Prawników Kancelarii oraz ich doświadczenie w prowadzeniu spraw bankowych pozwoliły na szybkie i bezproblemowe uzyskanie pozytywnego dla mnie wyroku.
Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Duże zaangażowanie Prawników Kancelarii oraz ich kontaktowość i wyśmienite podejście do klienta zapewniły mi poczucie bezpieczeństwa podczas wygranego postępowania sądowego.
Klient Kancelarii
Czytaj więcej
Niespotykana znajomość niuansów i meandrów prawnych pozwoliły na sprawne wygranie postępowania w obu instancjach i skuteczne wyegzekwowanie zasadzonych dla mnie kwot.