Ilość przeprowadzonych upadłości przedsiębiorców
mln
ostatnia zgłaszana wierzytelność
> mln
obecnie obsługiwane wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Prawa upadłościowego i Restrukturyzacyjnego:

  • reprezentujemy i pomagamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli/dłużników w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
  • doradzamy na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, w tym przy upadłości konsumenckiej,
  • opracowujemy warunki prawne restrukturyzacji zadłużenia,
  • zapewniamy pomoc przy wyborze zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
  • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości i o otwarcie restrukturyzacji,
  • dokonujemy oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w razie upadłości,
  • doradzamy przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji restrukturyzacyjnych,
  • prowadzimy postępowania dotyczące wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości
  • reprezentujemy wierzycieli w Radach Wierzycieli
  • sporządzamy sprzeciwy od odmowy uznania lub uznania wierzytelności na listach