mln
największy obsługiwany proces
mln
ostatnia zawarta ugoda
~ 0
spraw obecnie prowadzonych

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Postępowań sądowych i arbitrażu:

  • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także sądami arbitrażowymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Na co dzień reprezentujemy klientów w sporach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • doradzamy klientom w zakresie ugodowego zakończenia sporów, bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych
  • wspieramy klientów w optymalnym zabezpieczeniu powództw oraz przy egzekucji rozstrzygnięć sądowych.
  • koncentrujemy się na sporach z branży budowlanej i inwestycyjnej oraz rynków finansowych, lecz nie obce nam są również spory dotyczące inwestycji infrastrukturalnych, praw autorskich, praw związanych z nieruchomościami jak i wielu innych dziedzin prawa
  • prowadzimy postępowania sądowe i arbitrażowe związane z realizacją lub rozliczeniem umów pomiędzy przedsiębiorcami (w szczególności o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań i kar umownych)
  • zajmujemy się projektowaniem kompleksowych rozwiązań kryzysowych sytuacji w ramach inwestycji budowlanych związanych z rozliczaniem podwykonawców przy upadłości generalnego wykonawcy, sporów wynikłych z odstąpień od umów z generalnym wykonawcą oraz roszczeń związanych z gwarancjami zapłaty za roboty budowlane jak i sporów wynikających z gwarancji należytego wykonania kontraktu
  • jesteśmy jednym z liderów i prekursorów na skalę regionalną i ogólnopolską pozwów przeciwko bankom związanych z „odfrankowieniem” kredytów, w tym prowadzimy obecnie jeden z pozwów zbiorowych przeciwko Santander Consumer Bank

Referencje

PUMAZ Stanisław Olszewski
Czytaj więcej
Kancelaria znakomicie radzi sobie z trudem logistycznie problemem obsługiwania około 60 podmiotów jakimi są Wspólnoty Mieszkaniowe, wykazując się przy tym kompetencjami i dużą wiedzą prawniczą
Inkasso Polska Sp.zo.o.
Czytaj więcej
Wyrażamy zadowolenie z poziomu obsługi prawnej oraz reprezentacji przed Sądami, kontrahentami oraz klientami. Zakres wiedzy oraz warunki świadczenia usług przez Kancelarię stoją na bardzo wysokim poziomie.
ESC Spółka Jawna P. Dudiel
Czytaj więcej
Prawników Kancelarii K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. cechuje przede wszystkim profesjonalizm, pełne zaangażowanie na rzecz klienta, fachowa wiedza z zakresu prawa budowlanego oraz znajomości specyfiki rynku i branży budowlanej.