> umów
o roboty budowlane

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Prawa umów i kontraktów handlowych:

  • przygotowujemy projekty wzorców umownych, umów poszczególnych typów i umów nienazwanych, wspieramy w procesie negocjowania oraz wykonywania zawartych umów,
  • obsługujemy umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • obsługujemy umowy sprzedaży i inne umowy regulujące przeniesienie praw: projekty ramowe i jednostkowe dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw, umowy dostaw,
  • obsługujemy umowy związane z procesem budowlanym: umowy o roboty budowlane, umowy generalnego wykonawstwa, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o prace projektowe, umowy dotyczące nadzoru inwestorskiego, umowy o dzieło, itp.,
  • obsługujemy umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. Zajmujemy się umowami regulującymi korzystanie z rzeczy: umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia
  • obsługujemy umowy pożyczki i kredytu, umowy bankowe, umowy ubezpieczenia, umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe,
  • obsługujemy umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności: umowa poręczenia, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowy zastawu, zabezpieczenia wekslowe,
  • obsługujemy umowy dotyczące praw własności intelektualnej: umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw własności intelektualnej, umowy wdrożeniowe dotyczące oprogramowania

Referencje

Unokoll GmbH
Czytaj więcej
Prawnicy Kancelarii świadczą dla nas usługi prawne w języku polskim i niemieckim z zakresu przygotowania projektów oraz negocjacji zawieranych przez nas kontraktów handlowych, zagadnień podatkowych oraz organizacji prawnej produkcji.
DG Concept
Czytaj więcej
Usługi Kancelarii świadczone są zawsze terminowo, rzetelnie i cechuje je wysoka jakość. Proponowane przez prawników Kancelarii rozwiązania są praktyczną pomocą w codziennej pracy Firmy.
ADMAZ GO Sp. z.o.o.
Czytaj więcej
Asysty u notariuszy oraz przy prowadzeniu negocjacji z kontrahentami zapewniły nam niespotykany komfort tych czynności, a profesjonalizm Kancelarii zapewnił bezpieczeństwo prawne wszystkich podejmowanych przez nas działań.