Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Klientom Kancelarii pewności, iż usługi są świadczone z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu oraz z poszanowaniem zasad obowiązujących przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Z tego względu stawiamy do Państwa dyspozycji szereg gwarancji rzetelnego wykonania usługi.

Gwarancję dla wszystkich Klientów Kancelarii stanowi przede wszystkim system ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej posiadany przez Kancelarię. Jesteśmy członkiem systemu ubezpieczeń obowiązkowych radców prawnych z sumą gwarancyjną 350.000 EURO (1.507.730,00 zł.) na każdego z radców prawnych Kancelarii.

Dodatkowo posiadamy wykupione dodatkowe polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności OC Kancelarii obejmujące swoim zakresem pracowników oraz współpracowników z sumą gwarancyjną 5.000.000,00 zł.

O wysokim poziomie usług świadczy fakt, iż od początku działalności Kancelarii nie zgłoszono żadnej szkody do naszego ubezpieczyciela.

W razie zainteresowania zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z Referencjami od naszych Klientów.