> mln
wartość największego postępowania odszkodowawczego
>
ilość postępowań odszkodowawczych
> mln
wartość odszkodowania za wypadek przy pracy

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

Od początku istnienia naszej Kancelarii zajmujemy się profesjonalną reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych, także w związku z wypadkami mającymi miejsce poza granicami Polski oraz wypadkami spowodowanymi na terenie RP przez obcokrajowców. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń związanych z wypadkami przy pracy na budowach.

 W ramach praktyki Odszkodowań:

  • prowadzimy sprawy odszkodowawcze na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego,
  • udzielamy porad prawnych i reprezentujemy poszkodowanych przed sądem,
  • kompletujemy dokumentację związaną z wypadkiem, łącznie z koniecznymi opiniami  biegłych oraz orzeczeniami lekarzy orzeczników współpracujących z naszą Kancelarią,
  • nadzorujemy proces ustalania i wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli,
  • dochodzimy odszkodowań w związku z nienależytym wykonaniem umów.

Referencje