Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne do wiadomości elektronicznych

Otrzymana przez Państwa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem.

Jeżeli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Pana/Pani, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeżeli otrzymał Pan / otrzymała Pani wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy lub na adres sekretariat@kllegal.pl oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości i pomimo naszej prośby nie usuniecie jej, a dokonacie jej nieuprawnionego rozpowszechnienia uprzejmie informujemy, iż działania takie może wiązać się z Państwa odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do nas i/lub naszych klientów, a także może nosić znamiona czynu zabronionego.

Klauzula bezpieczeństwa K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.

Informujemy, że e-maile nie są bezpieczne i nie gwarantują bezbłędności, ponieważ mogą być przechwytywane i modyfikowane lub zawierać wirusy. Zakładamy, że każda osoba, która się z nami komunikuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest świadoma tych zagrożeń. K& L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania przez Państwa z poczty elektronicznej. Niektóre linki na naszej stronie i w przesłanej wiadomości mailowej mogą odsyłać Państwa do innych stron internetowych. K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.  udostępnia te łącza jedynie dla Państwa wygody i nie stanowi to o ich promocji przez  K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.  Treści, do których odsyłają linki, nie pozostają pod nadzorem K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.  Jeśli zdecydujecie się Państwo odwiedzić jakiejkolwiek witryny, robicie to na własne ryzyko i jesteście odpowiedzialni za podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu zabezpieczenia się przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami.  K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.  nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron powiązanych lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest integralną częścią witryny internetowej www.kllegal.pl. Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.   nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela gwarancji oraz nie promuje jakiejkolwiek witryny lub informacji, produktów lub usług, które się na nich znajdują. W związku z tym zakładamy, że akceptują Państwo, iż nie będziemy ponosić odpowiedzialności w żaden sposób za trafność, przestrzeganie praw autorskich, czy zgodność z prawem materiałów zawartych na stronach, do których linki internetowe odsyłają.

Materiały i treści zawarte na naszej witrynie internetowej nie stanowią porad prawnych i służą wyłącznie celom informacyjnym. W szczególności zamieszczane na naszej stronie publikacje mają charakter subiektywnych ocen autorów i nasza Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania  Zakładamy, że akceptują Państwo, że wyłączamy odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań podjętych na bazie informacji uzyskanych z naszej witryny internetowej. Każdy problem prawny wymaga bowiem indywidualnej oceny przez profesjonalnego prawnika. W przypadku zainteresowania treścią materiałów, publikacji oraz innego rodzaju informacji, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Kancelaria K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie Kancelarii.

Dane rejestrowe

Kancelaria Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 11 lok. 1C, 50 – 076 Wrocław, zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej pod nr KRS 0000296281, NIP: 894-293-12-57, REGON: 020678749

Pliki cookies

Personalizacja i efektywność usług świadczonych w Witrynie wymaga zapisania i przechowywania informacji dotyczących sposobu korzystania z Witryny przez użytkowników. Robimy to za pomocą małych plików tekstowych zwanych cookies (ciasteczkami). Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera użytkownika lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania). Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i ich działania można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org. Cookies oraz inne technologie mogą pobierać informacje o użytkowniku (o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Witryny. Zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) przechowuje się je przez okres do pięciu lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Informacji o plikach cookies”.

Jakich cookies używamy i dlaczego?

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne, gdyż umożliwiają użytkownikom poruszanie się po stronie i korzystanie z niej, np. dostęp do obszarów bezpiecznych i treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.

Używamy także funkcjonalnych plików cookies do zapisywania informacji umożliwiających dostosowanie strony do potrzeb i preferencji użytkowników, np. do zapamiętania preferowanego języka lub regionu, lub faktu, że użytkownik wypełnił już ankietę. Informacje te mają bardzo ograniczone zastosowanie i są przechowywane tylko przez określony czas. Mają charakter całkowicie anonimowy i nie korzystamy z nich w żadnym innym celu.

Nasza Kancelaria (lub nasz usługodawca) korzysta z usług analitycznych, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez nas treści są przydatne, czym interesują się użytkownicy i w jaki sposób można udoskonalić działanie Witryny. Ponadto używamy web beacons lub tracking pixels do liczenia odwiedzin strony oraz performance cookies do sprawdzania, ilu indywidualnych użytkowników i jak często odwiedza naszą stronę. Te informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Nie używamy ich do ustalania tożsamości użytkowników.

Sposoby kontroli plików cookie

Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Kontrola za pomocą przeglądarki

Większość przeglądarek umożliwia sprawdzenie, jakie pliki cookies zostały zainstalowane na komputerze użytkownika i usunięcie ich lub zablokowanie plików cookies pochodzących z wybranej strony internetowej lub ze wszystkich stron. Warto jednak pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje utratę preferowanych ustawień strony, w tym opcji rezygnacji z plików cookies, która wymaga instalacji takiego pliku w komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ or http://www.cookiecentral.com/faq/.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Zewnętrzne usługi internetowe

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Podobnie jak w przypadku ikonek społecznościowych, nie jesteśmy w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników.

Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszej „Informacji o cookies”. Po modyfikacji zmienimy datę aktualizacji umieszczoną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowana „Informacja o plikach cookies” będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnej weryfikacji „Informacji o plikach cookies” użytkownicy Witryny mogą poznać sposoby ich zastosowania.