Strefa klienta

Jeśli jesteście już Państwo naszymi Klientami informujemy, iż za pomocą indywidualnie przyznanego Państwu hasła będą mogli Państwo uzyskać bieżącą informację o stanie Państwa rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Kancelarię, stanu prowadzonych przez Kancelarię w Państwa imieniu postępowań oraz kontrolować etap, na jakim znajduje się wykonanie innych powierzonych przez Państwa na rzecz Kancelarii czynności.

W celu uzyskania indywidualnego hasła dostępowego oraz ustalenia loginu prosimy o kontakt z obsługującym Państwa z ramienia Kancelarii prawnikiem lub o przesłanie stosownego zapotrzebowania na adres mailowy sekretariat@kllegal.pl

Na powyższy adres prosimy również o przesyłanie wszelkich uwag oraz sugestii co do działania serwisu. Zapraszamy!