~
obsłużonych zamówień publicznych
mln
Wartość ostatniego projektu
~
Postępowań w toku

Krzysztof Granat

radca prawny
wspólnik zarządzający

W ramach praktyki Zamówień publicznych:

  • doradzamy zamawiającym publicznym na etapie przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w trakcie jego realizacji (np. analiza ofert, przygotowanie wezwań o udzielenie wyjaśnień, opiniowanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, opiniowanie unieważnienia postępowania)
  • pełnimy rolę biegłych przy komisjach przetargowych
  • wspieramy wykonawców w toku udziału w postępowaniu przetargowym (np. analiza dokumentacji przetargowej, przygotowanie pytań do SIW, doradzamy przy zawarciu umowy konsorcjum, weryfikujemy oferty naszych klientów oraz ich konkurentów).
  • reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych na wyroki Izby.
  • wspieramy zamawiających i wykonawców przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym na etapie zawierania umów z podwykonawcami, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego czy ich wcześniejszego zakończenia.
  • wspieramy zamawiających przy realizacji zamówień publicznych w formule in-house, w tym świadczymy kompleksową obsługę prawną zamawiających publicznych w wybranych obszarach, w szczególności w obszarze zamówień publicznych na roboty budowlane,
  • redagujemy wewnętrzne akty prawne dotyczące organizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
  • wspieramy zamawiających w wyborze instrumentów prawnych przy realizacji znaczących przedsięwzięć infrastrukturalnych (wybór modelów realizacji takich jak partnerstwo publiczno – prywatne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, zamówienia publiczne)
  • wspieramy zamawiających publicznych przy pozyskiwaniu finansowania na realizacje projektów, w tym w formule zaprojektuj – wybuduj – sfinansuj
  • prowadzimy szkolenia z problematyki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Referencje

Politechnika Wrocławska
Czytaj więcej
Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal i Wspólnicy Sp.k. dała się poznać jako kompetentny partner. Usługi Kancelarii charakteryzują się wysokim poziomem profesjonalizmu oraz rzetelności
ERBUD SA
Czytaj więcej
Dzięki ich dyspozycyjności, zaangażowaniu oraz zrozumieniu problematyki zagadnień prawnych, z którymi się zwracamy, jak i specyfiki działalności giełdowej spółki budowlanej, nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie.
Krzysztof Łuksza KBUD
Czytaj więcej
Prawnicy Kancelarii z należytą starannością podchodzą do rozwiązywania problemów prawnych prowadzonej przeze mnie firmy budowlanej na rynku zamówień publicznych.