Zwrot kosztów za czynności w postępowaniu przedsądowym

Wypadki powodujące uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia często spotykają osoby, które nie mają dostatecznej wiedzy, pozwalającej na skuteczne uzyskiwanie świadczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty. Należy zatem zadać pytanie, czy osoby takie mogą odzyskać koszty poniesione na czynności wykonywane w ich imieniu przez profesjonalnego pełnomocnika?… więcej w portalu Money.pl