Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co zmieni się w 2017 roku?

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt zakłada zwiększenie ochrony pracownika, będącego cudzoziemcem przed niskim wynagrodzeniem oraz przewiduje eliminację zezwoleń na pracę pozyskiwanych dla pozoru lub innego celu niż rzeczywiste wykonywanie pracy. Omawiany dokument w obecnym brzmieniu budzi jednak szereg interpretacyjnych wątpliwości, o czym więcej w poniższym artykule:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – artykuł w Money.pl