Zmiany w prawie budowlanym 2019 – cz. I

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało kolejny pakiet zmian w prawie budowlanym. Zmiany są kontynuacją pomysłu, który dojrzewa od kilkunastu lat, to jest pomysłu utworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zmiany w zakresie procedur stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę skomentuje adw. Jakub Michalski.

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl – stwierdzenie nieważności decyzji, na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7, lipiec 2019