Zmiany w bankowych regulaminach nie zawsze wiążące?

Klient zamierzał przeznaczyć kredyt na spłatę zobowiązań oraz bieżącą działalność firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Oprócz zawarcia umowy kredytowej, obowiązany był złożyć również wniosek o otwarcie rachunku bankowego dla firm, gdyż został poinformowany, że spłata na rachunku nie może następować w inny sposób. W jednym z zapisów umowy kredytowej postanowiono, iż w zakresie nią nieuregulowanym, stosuje się postanowienia obowiązującego „Regulaminu kredytowania” przedsiębiorców, stanowiącego integralną część umowy, jak również postanowienia obowiązującego „Regulaminu konta” dla firm oraz przepisy prawa polskiego. Klient otrzymał również „Tabelę opłat i prowizji”…

więcej w portalu Money.pl