Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane. Kiedy możliwa?

Spór dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia jest jednym z najczęściej powstających przy realizacji umowy o roboty budowlane. Proces budowlany przebiega dynamicznie, w większości przypadków niemożliwym jest wcześniejsze przewidzenie wszystkich okoliczności mających wpływ na rozmiar i zakres prac…. więcej w portalu Money.pl