Zajęcie egzekucyjne wynagrodzenia za pracę. Co z kwotą wolną od zajęcia?

W ostatnim czasie coraz częstsze są przypadki, gdy komornicy prowadząc egzekucję przeciwko dłużnikom, równocześnie z zajęciem wynagrodzenia u pracodawcy, zajmują rachunek bankowy, na który przekazywana jest kwota stanowiąca część wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń przez pracodawcę, co prowadzi także do egzekucji pozostałej wolnej od zajęcia części wynagrodzenia. Egzekucja prowadzona jest więc podwójnie. Jednoczesne zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego powoduje nierzadko pozbawienie dłużnika jakichkolwiek dochodów.

więcej w portalu Money.pl