Wielowarstwowy system regulacji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej

Doradcy podatkowi, prawnicy, ekonomiści powodów wzrostu popularności spółki komandytowo-akcyjnej upatrują przede wszystkim w korzystnych rozwiązaniach podatkowych. Obserwując w ostatnim czasie jak kształtują się tendencje dotyczące wyboru formy działalności gospodarczej przez podmioty zakładające lub organizujące działalność gospodarczą, spółka komandytowo-akcyjna zaczyna cieszyć się bardzo dużą popularnością i często brana jest pod uwagę przy tworzeniu rozbudowanych struktur kapitałowych… więcej w portalu Skarbiec.biz