Większe place zabaw, cichsze balkony. Walka z patodeweloperką musi poczekać

Publikacja oparta o wypowiedzi mec. Krzysztofa Granata nt. zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z treścią publikacji można zapoznać się TU.