WAŻNY KOMUNIKAT – 15.06.2023

JEST !!! Dzisiaj TSUE ogłosiło długo oczekiwany wyrok w sprawie C-520/21 dotyczący tzw. kosztów korzystania z kapitału w wypadku uznania umowy za nieważną. TSUE potwierdziło dotychczasowe stanowisko Rzecznika Generalnego, a nawet poszło o krok dalej. Po pierwsze – wynagrodzenie i inne roszczenia ponad odsetki opóźnienia nie są dostępne dla nieuczciwego przedsiębiorcy. Po drugie – Dyrektywa 93/13 nie wyklucza wystąpienia z takimi roszczeniami przez konsumenta 🙂 Po trzecie z kolei sądy w oparciu o Dyrektywę 93 winny uwzględniać zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłat rat (C-287/22). Dziś znowu TSUE zadbał o interesy polskiego konsumenta !!!