WAŻNY KOMUNIKAT – 13.06.2023

Mamy to !!! Byliśmy bardzo enigmatyczni w dotychczasowych wpisach, ale możemy już uchylić nie tylko rąbka, ale i całą tajemnicę !

W sprawie pozwu grupowego przeciwko Santander Consumer Bankowi prowadzonej przez mec. Agnieszkę Sobczyk i zespół prawa bankowego naszej Kancelarii zapadł pierwszy wyrok stwierdzający nieistnienie umów reprezentanta grupy i 55 naszych Klientów. Piszemy o tym z niekłamaną radością – to sukces, na który czekaliśmy niemal 8 lat, okupiony ciężką, zespołową pracą – dlatego cieszy tym bardziej. Jest to jednocześnie pierwszy w ogóle w Polsce zapadły wyrok w postępowaniu grupowym unieważniający umowy frankowe – dotychczasowe postępowania grupowe kończyły się wygranymi banków bądź przyjęciem przez sądy skutków abuzywności zapisów innych niż nieważność.

Nie chcieliśmy by nasi Klienci dowiadywali się o wyroku z doniesień medialnych – przekazanie w tym wypadku radosnych wieści musiało jednak chwilę potrwać ze względu na grupowy charakter postępowania 🙂 Zgodnie z tradycją pozwolimy innym zabrać głos. O wyroku pisali: