Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Co i kiedy należy złożyć?

30 czerwca mija termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 dla jednostek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy zaś art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na złożenie we właściwym rejestrze sądowym odpowiednich dokumentów… więcej w portalu Money.pl