Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?

Wspólnik dwuosobowej spółki jawnej po śmierci drugiego wspólnika zamierzał zlikwidować firmę. W związku z tym złożył wniosek o wpis likwidacji w rejestrze przedsiębiorców składając formularz KRS-Z61 wraz z odpowiednimi załącznikami: formularze RG-1, ZPA, ZFA, NIP-2 wraz z pełnomocnictwem, NIP-D, NIP-B, NIP-C oraz NIP-2/A, a także akt zgonu zmarłego wspólnika. Sąd postanowił odmówić wpisu likwidacji do rejestru przedsiębiorców, gdyż jeden z zapisów umowy spółki stanowił, że „w razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu”.

Więcej w portalu Money.pl