Równoważność w przetargach publicznych

Zagadnienie równoważności w kontekście przetargów publicznych pojawia się obecnie często, jednakże pojęcie to bywa równie często opacznie, a nadto nazbyt rozszerzająco rozumiane. Pojęcie równoważności w ustawie z 29 stycznia 2004 roku (t.j. – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: uPZP) wymieniane jest w dwóch miejscach … więcej w portalu Money.pl