Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

Przymusowy wykup akcji, czyli tzw. squeeze out – to instytucja uregulowana w Kodeksie spółek handlowych, pozwalająca akcjonariuszom większościowym, mającym odpowiednio wysoki udział kapitałowy w spółce, na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Skuteczne sfinalizowanie procesu wykupu akcji w konsekwencji prowadzi do pozbawienia prawa własności posiadanych akcji i utraty statusu akcjonariusza. W jaki sposób akcjonariusz mniejszościowy może działać w celu ochrony swoich praw?

Więcej w portalu Money.pl