Prokuratoria Generalna o karach umownych

Pod koniec września br. Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej (PG RP) opracowała
dla podmiotów reprezentujących szeroko pojętą sferę finansów publicznych, a więc również
jednostek samorządowych, wytyczne dotyczące stosowania kar umownych. Publikacja autorstwa mec. Krzysztofa Granata.