Problemy z podatkiem od nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określająca jeden z przedmiotów opodatkowania jest niezgodna z ustawą zasadniczą (sygn. SK 14/21). Trybunał Konstytucyjny jednocześnie w oparciu o art. 190 ust. 3 Konstytucji odroczył utratę mocy obowiązującej przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (PiOL) o maksymalny dopuszczalny okres 18 miesięcy. Wyrok ten może stanowić dla niektórych kategorii podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości game changer.

Więcej w portalu: Eurobuild CEE,