Problemy z definicją budowli w prawie podatkowym

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (upol), jako jeden z obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wskazuje budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, definiując ją jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. Opodatkowaniu podlega także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym … więcej w portalu Money.pl