Podatek od zadośćuczynienia. Kiedy trzeba płacić?

Coraz szersza a zarazem powszechniejsza wiedza na temat roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadkach powoduje, że rośnie liczba osób uzyskujących różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Praktyka wskazuje na częstą dezorientację świadczeniobiorców odnośnie konieczności zapłaty podatku z tytułu zadośćuczynienia, zwrotu utraconych korzyści czy chociażby ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń … więcej w portalu Money.pl