Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców

W sejmowych ławach pojawiły się dwa konkurencyjne projekty ustaw wpływające na zmianę rozkładu ryzyka finansowego w procesie budowlanym. W jaki sposób wpłynie to na sytuację inwestorów i podwykonawców oraz czy ustawodawca znacząco przyczyni się do ograniczenia tytułowej solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie, dowiecie się Państwo z poniższego artykułu mec. Marty Jas – Baran.

Więcej w portalu: www.inzynierbudownictwa.pl – ograniczenie solidarnej odpowiedzialności

na podstawie: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 9, wrzesień 2016, s. 22 – 26.