Ograniczenie możliwości pozyskiwania finansowania przez sp. z o.o.

10 listopada weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), zgodnie z którą zakazane jest publiczne oferowanie nabycia udziałów w spółkach z o.o. kierowane do nieoznaczonego adresata. Zakazana będzie również promocja – w formie reklamy lub innej – nabycia udziałów kierowanych do nieoznaczonego adresata. O zmianach pisze mec. Krzysztof Granat na łamach Pulsu Biznesu.