Odstąpienie od umowy deweloperskiej. Kiedy możliwe?

Obowiązująca od 29 kwietnia 2012 r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377 – dalej u.o.p.n.) w znaczny sposób zawęziła możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jej strony. Wpływa to niewątpliwie na zwiększenie ochrony klientów firm deweloperskich, jednak tylko wówczas, gdy klienci ci mają pełną świadomość rzeczywistej treści zawieranej umowy i konsekwencji z tej treści wynikających. Z jednej strony ustawa niweluje całkowicie dowolność deweloperów w procesie ustalania możliwych przyczyn odstąpienia od umowy, a więc przyczyny i terminy odstąpienia są określone w sposób, który wyklucza możliwość ... więcej w portalu Money.pl