Ochrona miejsc pracy – co daje firmom nowa ustawa?

Dnia 21 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 11 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (opublikowana w dniu 06.11.2013 r., Dz.U. 2013, poz. 1291). Ustawa ta zastąpi ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Nowa ustawa znacząco różni się od swojej poprzedniczki z 2009 r. przede wszystkim tym, że nie zawiera przepisów dotyczących łagodzenia rygorów zawierania kolejnych umów na czas określony czy  elastycznego rozliczania czasu pracy… więcej w portalu Money.pl