Obywatelu, zrób sobie schron sam. Ustawa pozwalająca budować przydomowe schrony bez pozwolenia trafiła do Senatu

Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że duża część społeczeństwa zaczęła zadawać sobie pytanie, jak na potencjalne zagrożenie przygotowana jest Polska. W obliczu pełnoskalowego konfliktu istotne kwestią staje się zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej, w szczególności zagwarantowanie jej schronienia na czas bezpośredniego zagrożenia. Czy wszyscy możemy liczyć na miejsce w schronie – na to i inne pytania postara się odpowiedzieć mec. Wojciech Opiła w poniższej publikacji na łamach FORBES.