Obowiązki informacyjne spółki. Co grozi za niedopełnienie?

Nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) wprowadziła szerokie zmiany przepisów postępowania cywilnego. Dotykają one przede wszystkim procedowania przed sądem i sposobu przeprowadzania dowodów, jednak szereg nowych regulacji dotyczy także innych przepisów postępowania cywilnego, w tym instytucji zamieszczonych w części IV kodeksu dotyczącego postępowania egzekucyjnego… więcej w portalu Money.pl