Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Rewolucyjna zmiana klauzuli zmian umowy

28 lipca 2016 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: uPZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1020). Ustawa ta dokonuje m.in. implementacji dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku, której termin wdrożenia mijał w kwietniu 2016 r. Ustawa nowelizująca wprowadziła liczne i daleko idące zmiany. Jedną z najdalej idących, a wręcz rewolucyjnych, jest zmiana w zakresie tzw. klauzuli zmian umowy czyli art. 144 uPZP.

Więcej w portalu Money.pl