Nowe zasady rejestracji spółki z o.o.

Nowa procedura zawiązania i rejestracji spółki z o.o. stanowi odpowiedź na potrzebę postępującej elektronizacji obrotu gospodarczego oraz ma na celu zmniejszenie kosztów, a także usprawnienie i przyspieszenie procesu rejestracji spółki. W dniu 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych, wprowadzone ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92 poz. 531), ustanawiające nową dodatkową procedurę zawiązania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wprowadzenie określonego wzorca-umowy na formularzu S-24… Wiecej w portalu Skarbiec.biz