Niewykorzystana instytucja biegłego w zamówieniach publicznych

Skorzystanie z usługi doradcy na etapie planowania realizacji zamówienia i sporządzania dokumentacji projektowej może przyczynić się m.in. do zmniejszenia kosztów, zwiększenia jakości oraz zapewnienia sprawnego i terminowego przebiegu realizacji inwestycji. Zagadnienie w obszernej publikacji na łamach Rzeczpospolitej omawia mec. Joanna Smalewska – Kirsch.