Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

Często wierzyciele chcąc zmobilizować dłużników do uregulowania wymagalnych zobowiązań decydują się na dokonanie wpisu informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, bądź też innego z czterech funkcjonujących obecnie na rynku rejestrów dłużników.

więcej w Money.pl