Nie tylko konsumenci mogą kwestionować umowy zawarte z bankami

Ostatnimi czasy na temat umów kredytowych konsumenckich, w szczególności indeksowanych i denominowanych do walut obcych, napisano dużo, jeśli nie prawie wszystko. Co cieszyć może istotnie, wzrosła świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw, jak również powszechnej praktyki uznawania przez sądy zawartych umów za nieważne bądź nieistniejące. Niemniej również przedsiębiorcy w relacjach z bankami nie są pozbawieni ochrony – pisze Krzysztof Granat, radca prawny. Ze szczegółami publikacji można zapoznać się na prawo.pl TU.