Naliczanie podatku od nieruchomości od nowa

W wyroku z 4 lipca 2023 roku TK uznał, iż definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określająca jeden z przedmiotów opodatkowania jest niezgodna z Konstytucją. Wyrok ten może stanowić dla wielu podmiotów, w tym firm komunalnych funkcjonujących na rynku nieruchomości, istotną zmianę. Podobnej zmiany mogą spodziewać się również samorządy. Zagadnienie omawia na łamach Przeglądu Komunalnego mec. Krzysztof Granat