Monitoring wideo pracowników. Kiedy wolno go wprowadzić?

Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia pracodawcom kontrolowanie pracowników w szerokim zakresie. Jednakże, nie wszystkie sposoby kontroli stosowane przez firmy są dopuszczalne przez prawo lub też jako dopuszczalne podlegają licznym ograniczeniom wynikającym z przepisów. Obecne ustawodawstwo polskie nie reguluje wprost kompleksowo zagadnienia monitoringu wizyjnego pracowników w miejscu pracy … więcej w portalu Money.pl