Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia

Jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy. Przyczynę tę kwalifikuję się, jako przyczynę podstawową wypowiedzenia, zasadniczo leżącą po stronie pracodawcy i niewynikającą z przyczyn leżących po stronie pracownika. Podkreślić jednak należy, że w przypadku zwolnień indywidualnych, przyczyna leżąca po stronie pracodawcy musi być przyczyną wyłączną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę… więcej w portalu Money.pl