Kolejny wyrok TSUE chroni kredytobiorców

Wyrok TSUE z 21 września 2023 r. wpisuje się w kompleksową ochronę konsumenta wynikającą z Dyrektywy 93. Choć wyrok zapadł w odniesieniu do mBank S.A. jego konkluzje szczególnie przydadzą się walczącym z bankiem posiadającym wpis do rejestru UOKiK pod nr 5622. Ta właśnie klauzula wpisana do umów kredytów hipotecznych wywołuje w orzecznictwie najwięcej kontrowersji zaś Sąd Najwyższy o ostatnim, szczęśliwie dla kredytobiorców nadal odosobnionym wyroku (tj. II CSKP 1476/22 z dnia 20.06.2023), dopuścił do jej podziału. Swoją opinię o wyroku wyraża mec. Agnieszka Sobczyk TU.