Jakie działania przedsiębiorców stanowią czyn nieuczciwej konkurencji?

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, które działania mieszczą się w granicach uczciwej konkurencji, a które te granice przekraczają. Przedsiębiorcy, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) powinni wykonywać działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji … Więcej w portalu Skarbiec.biz