Jak rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni kupującego?

Prawo własności stanowi jedną z najmocniej zakorzenionych w świadomości społecznej instytucji prawa, a także jedną z centralnych instytucji całego systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność jego ochrony znajduje przecież swoje odzwierciedlenie już w przepisach Konstytucji RP (art. 21 ust. 1). Niekiedy zatem niezrozumiałym wydać się może obowiązywanie regulacji prawnych umożliwiających nabycie prawa własności, mimo iż zbywająca je osoba nie była uprawniona do rozporządzania rzeczą. Jedną z takich wyjątkowych instytucji prawnych stanowi rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która ochrania nabycie prawa własności nieruchomości, od osoby ujawnionej w treści księgi wieczystej, jednakże nie będącej jej rzeczywistym właścicielem… więcej w portalu Money.pl