Ingerencja we władztwo planistyczne gmin

Sprawy ładu przestrzennego należą do zadań własnych gmin. Oczywistym jest, że ich władztwo planistyczne nie jest niczym nieograniczone i wymaga współdziałania z innymi organami. Coraz częściej wprowadzane przepisy gminna autonomię jednak ograniczają. Zagadnienie z publikacji na łamach Przeglądu komunalnego omawia mec. Wojciech Opiła.