Hipoteka przymusowa na kilku nieruchomościach dłużnika

Co do zasady niedopuszczalne jest obciążenie jedną hipoteką przymusową kilku nieruchomości dłużnika. Po pierwsze, wynika to wprost z treści art. 1111 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Po drugie, taki wniosek można pośrednio wyprowadzić z treści zasady szczegółowości hipoteki (art. 65 u.k.w.i h.), która przed dokonaniem wpisu wymaga od wnioskodawcy zindywidualizowania obciążanej nieruchomości… więcej w Money.pl