Co zmieni nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

19. maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 – dalej jako ustawa). Mimo sporej objętości tego aktu normatywnego, należy ocenić, że jedynie jego część wpłynie w sposób szczególny na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w konsekwencji umożliwi bardziej skuteczną egzekucję należności przez ich wierzycieli.

Więcej w portalu Money.pl