02.06.2021

Radca prawny Agnieszka Sobczyk z ramienia naszej Kancelarii wzięła udział w Forum przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w celu wypracowania stanowiska RPO odnośnie pytania Pierwszego Prezesa SN w przedmiocie kredytów „frankowych”. Wystąpienie dostępne jest TU