27.06.2014

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 123/2014 (4502) z dnia 27 czerwca 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie sądowe o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A. we Wrocławiu. W sprawie szczegółowych informacji o postępowaniu i jego skutkach, a także w celu zgłoszenia wierzytelności prosimy o kontakt z Kancelarią.